Exposicions

Obra de Rodolfo Candelaria

Visita guiada a la Fundació Cuixart

Visites a la Fundació Josep Pla

Cork in Progress

La joia del museu. Escenes del suro

(1) La vida...

La poètica de l'espai i 7 portes + 1

La vida al taller

Josep Pla i la civilització surera

Fons permanent renovat

Pintures de Francisco Aguilar