Qui som

ÀREA DE CULTURA

L'Ajuntament de Palafrugell, ofereix una programació estable d'espectacles professionals a diversos espais, però la majoria tenen lloc a les instal·lacions del Teatre Municipal de Palafrugell. Aquest equipament municipal es va inaugurar l'any 1999, i a hores d'ara es pot dir que acompleix l'objectiu d'esdevenir l'equipament catalitzador de la política cultura de la vila. Val a dir que la seva situació estratègica, a tocar de la plaça Nova, li dóna una centralitat que intensifica els efectes multiplicadors d'allò que es fa i en facilita l'accés.

El TMP disposa d'una capacitat per a 470 espectadors, i a més compta amb una sala d'exposicions i una sala d'actes.

Per tal de poder realitzar una programació completa, l'Àrea de Cultura té signats un seguit de convenis de col·laboració entre l'Ajuntament i entitats programadores com La Xarxa i Joventuts Musicals, les quals s'ocupen del públic familiar i de la programació musical més clàssica, respectivament. En aquests casos, i malgrat els convenis, que només cobreixen la part estricta de catxets, les tasques de suport tècnic, publicitat i de personal es duen a terme amb efectius del TMP.

Des de 2010, les partides municipals destinades a la programació han patit una forta contenció econòmica, acollint-nos al Decret d'Alcaldia de l'Ajuntament de Palafrugell d'octubre de 2009 d'estabilitat pressupostària. En aquest sentit, la programació de teatre professional s'ha vist clarament reduïda. Difícilment, es pot programar més enllà de 4 o 5 obres professionals a l'any.

A més, l'Ajuntament de Palafrugell segueix amb la voluntat de promoure i afavorir les companyies locals, algunes de les quals cada vegada es professionalitzen més. És el cas de Les Bambolines, amb les tradicionals representacions d'Els Pastorets.

Ja que l'aposta professional ha minvat ostensiblement, hem fet un pas endavant en la promoció del teatre amateur o semi-professional del nostre àmbit, apostant clarament pels grups que surten de l'Aula de Teatre que es promocionen des del propi Ajuntament.


Un dels objectius més importants de l'Àrea de Cultura durant aquesta legislatura és la voluntat d'acostar les nombroses activitats culturals al conjunt dels ciutadans de Palafrugell. Aquest lloc web que posem al vostre abast vol ser una eina per tal de facilitar-ho.

La Cultura és també una xarxa de complicitats, de coneixements i d'informació compartida;  ens proposem, doncs, anar adestacant les activitats i els serveis desenvolupats a Palafrugell en l'àmbit cultural i garantir i assegurar al màxim possible la informació que permeti tenir una visió actual, renovada i diversa de la cultura al nostre municipi. A més, es pretén obrir un nou canal de reflexió i de participació ciutadana, complementant la informació amb la valoració. D'aquesta manera, persem, contribuirem millor, també amb les vostres opinions i suggeriments, a l'objectiu global de modernitzar aquesta cultura i d'enfortir-ne l'espai de comunicació. Un repte que no cal dir que és ambiciós i encara més en una època com la nostra, que es mou entre la globalització i la diversitat.

Us convidem, doncs, a utilitzar aquest web i acompanyar-nos en l'esforç per efortir una cultura que volem oberta i inclusiva que miri el futur amb ambició.